رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

Surgery PreTest Self Assessmentجدیدترین ویرایش کتاب پره تست جراحی

4.900تومان

دسته:

کتاب Surgery PreTest Self-Assessment And Review شامل مطالب آموزشی جهت آمادگی برای امتحانات پزشکی در مورد مباحث جراحی می باشد. با مطالعه این کتاب هم می توانید سطح اطلاعات جراحی خود را محک و بزنید و هم میتوانید درس جراحی را مرور نمایید. مطالعه این کتاب به تمامی دانشجویان پزشکی توصیه می شود. این کتاب جزو انتشارات Mc Graw hill می باشد

 کتاب سرجیری سلف Surgery PreTest Self-Assessment and Review 14th Edition2020 ارزیابی و بررسی خودآزمایی جراحی اثر Tammy Lee انتشارات McGraw-Hill

جراحی: ارزیابی و بررسی خودآزمایی PreTest بهترین روش برای دانش آموزان برای ارزیابی دانش خود از جراحی برای آزمون USMLE مرحله 2 CK و قفسه است

 

A perfect and portable way to succeed on your surgery rotation and the shelf exam

 

Surgery: PreTest Self-Assessment & Review is a targeted way to prepare for the surgery clerkship. You’ll find hundreds of  questions that cover the content you’ll encounter on the actual shelf exam. The range of question topics covers the clerkship’s core competencies and each question includes high yield explanations of both correct and incorrect answers. All questions have been reviewed by students who successfully completed their clerkship to ensure that topics and questions align directly with today’s surgery clerkships.

 

  • Hundreds of questions just like you’ll see on the shelf exam
  • High yield explanations for right and wrong answers
  • Targets what you really need to know for clerkship success
  • Updated to include all relevant advances in the surgery field
  • Student tested and reviewed

 

Surgery PreTest Self-Assessment and Review 14th Edition