رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

نوت یاب ، منبع آموزشی نامحدود

جزوات برتر اساتید و بهترین دانشگاه ها ، کتب رفرنس و زبان اصلی 

منابع آزمون های بین المللی ، آموزش زبان های خارجی

……..

کتب و جزوات دانشگاهی

برتر و کمیاب رشته های 

مهندسی و علوم پایه 

پزشکی و پیراپزشکی

کشاورزی و تربیت بدنی

مدیریت و اقتصاد 

حقوق و الهیات

روانشناسی و هنر

آموزش زبان های خارجی

مکالمه روزمره

زبان برای سفر

آموزش اکادمیک

انگلیسی

ترکی

آلمانی

………

آزمون های بین المللی

برترین منابع اصلی

آزمون های ورودی دانشگاه 

آمریکا / اروپا / ترکیه

YOS

GRE

SAT

….