رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

Handbook of Psychiatric Drugs by Jeffrey A Lieberman,Prof Allan کتابچه داروهای روانپزشکی

4.900تومان

دسته:

.نگارنده در این کتاب کاربردی، داروهای روان‌پزشکی شامل داروهای ضد افسردگی، آنتی‌سایکوتیک‌ها، ضد اضطراب، تثبیت کننده‌های خلق، داروهای ضد تشنج، وابستگی مداد، و تقویت‌کننده‌های شناختی را معرفی کرده و در خصوص هر یک، این اطلاعات را به دست می‌دهد: موارد مصرف، فارماکولوژی، راهنمای کلینیکی، عوارض دارو، و تداخلات دارویی

 

کتاب راهنمای داروهای روانپزشکی یک مرجع جامع، واضح، مختصر و سریع به درمان های دارویی روانپزشکی است که برای راهنمایی پزشک در انتخاب و اجرای درمان برای بیماری های روانی طراحی شده است. هر فصل بر اساس کلاس دارو سازماندهی شده است و از یک قالب استاندارد برای سهولت استفاده پیروی می کند. بخش های مختصر در مورد فارماکولوژی و نشانه های استفاده با اطلاعات دقیق در مورد انتخاب دارو، شروع و حفظ درمان و ترک دنبال می شود. اثرات نامطلوب، موارد منع مصرف و تداخلات دارویی نیز به همراه مسائلی مانند مقاومت درمانی و ارزیابی درمان به تفصیل بررسی شده است. کتاب راهنمای داروهای روانپزشکی، یک مرجع دارویی مفید به‌روز نگه داشتن پیشرفت‌های جدید را آسان می‌کند

 

 

The Handbook of Psychiatric Drugs is a comprehensive, clear, concise and quick reference to psychiatric drug therapies, designed to guide the clinician on the selection and implementation of treatment for mental illness. Each chapter is organised by drug class and follows a standard format for ease of use. Concise sections on pharmacology and indications for use are followed by detailed information on drug selection, initiation and maintenance of treatment and withdrawal. Adverse effects, contraindications and drug interactions are also reviewed in detail, along with issues such as treatment resistance and treatment evaluation. A handy pocket-sized drug reference, the Handbook of Psychiatric Drugs makes it easy to keep up-to-date with new developments. It is an invaluable resource for all clinicians who use psychiatric drugs to treat medical and psychiatric illness, and an informative read for all those with an interest in the subject.