رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

دانشگاهی

حل المسائل اصول حسابداری ۱

حل المسائل اصول حسابداری ۱ پرسش های چهار گزینه ای پاسخ ها در انتها موجود است ⦁ کدامیک از جملات زیر در مورد حسابداری صحیح است؟ الف) حسابداری یک فن است . ب) حسابداری یک هنر است . ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است . د) حسابداری همان دفترداری است . ⦁ کدام گروه از …

حل المسائل اصول حسابداری ۱ ادامه »

حسابداری اوراق قرضه

فصل اول: حسابداری اوراق قرضه پرداختنی شرکت ها در مواقع نیاز به منابع مالی می توانند به جای استقراض از بانک ها اقدام به چاپ و انتشار و فروش اوراق قرضه به مردم و شخصیت های حقوقی دیگر نمایند. بنابراین اوراق قرضه پرداختنی یکی از انواع تعهدات کتبی شرکت ها در مقابل اشخاص ثالث می …

حسابداری اوراق قرضه ادامه »