رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

نمونه سوالات وصایای امام خمینی

نمونه سوالات وصایای امام خمینی

1

منظور از ثقل اکبر چیست ؟

قرآن

2

حدیثی که امام ره در ابتدای وصیت نامه مطرح فرمودند چه نوع حدیثی است ؟

حدیث ثقلین متواتر

3

منظور از صحاح ششگانه چیست ؟

شش کتاب اهل سنت

4

منظور از جمال چیست ؟

صفات ثبوتیه

5

منظور از کثرت چیست ؟

ممکن الوجود

6

منظور از اسم مستاثر چیست ؟

همان اسم اعظم خداوند است

7

منظور از قرآن صاعد چیست ؟

ادعیه حیات بخش

8

منظور از زبور آل محمد چیست ؟

صحیفه سجادیه

9

امام ره در باب افتخارات فرمودند : ما مفتخریم پیرو مذهبی هستیم که …. موسس آن بوده است ؟

رسول خدا ص

10

ما مفتخریم ….. بالاترین شخصیت تاریخ از ماست ؟

امام باقر ع

11

در توصیه به ملت ایران و ملت های ستمدیده آمده است فقه سنتی بیانگر مکتب ……… است

رسالت و امامت

12

بیانگر بعد سیاسی نماز کدام مورد است ؟

نماز جمعه و جماعت

13

انقلاب اسلامی ایران از چه جهت با سایر انقلاب ها تفاوت دارد ؟

از سه جهت: در پیدایش / کیفیت مبارزه / انگیزه الهی

14

رمز بقاء و رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران چیست ؟

انگیزه الهی و وحدت کلمه

15

قدر این ملت را بدانید و در خدمتگذاری به آنان فرو گذاری نکنید / توصیه امام به چه مجموعه ای است ؟

توصیه به دولت و دست اندرکاران

16

به انزوا کشاندن روحانیت در زمان محمد رضا چگونه صورت گرفت ؟

ایجاد عداوت بین روحانیون و دانشگاه

17

منظور از ثقلین کدامیک از گزینه ها می باشد ؟

قران و عترت

18

توصیه امام ره در باره دانشگاه ها چیست ؟

بر همه ما لازم است به متصدیان کمک کنیم و برای همیشه نگذاریم دانشگاه ها به انحراف کشیده شود .

19

توصیه امام ره به نمایندگان در مورد ورود عناصر منحرف در مجلس چیست ؟

مجلس اعتبارنامه آنها را رد کند .

20

امام ره در مورد توصیه افراد لایق برای قضاوت چه فرمودند ؟

تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است .

21

(انجام اعمال ناشایست و روش انحرافی ) خطر نفوذ افراد منحرف در حوزه های علمیه چگونه خطری بوده است ؟

خطر بزرگ کوتاه مدت

22

دو وزارتخانه ای که از نظر امام ره ویژگی خاص تر دارند کدامند ؟

وزارت خارجه و وزارت ارشاد

23

(تبلیغ حق مقابل باطل و ارائه چهره حقیقی جمهوری اسلامی ) توصیه امام ره به کدام وزارتخانه است ؟

وزارت ارشاد

24

(انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است کمک کند ) توصیه امام ره به چه گروهی است ؟

ملت های کشور اسلامی

25

از نظر امام ره مسئله تبلیغ تنها به عهده وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفه ؟

همه دانشمندان و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است .

26

این توصیه امام ره مربوط به چه کسانی است ؟ (( خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد.))

جوانان دانشسرا – دبیرستان ها و دانشگاه ها

27

(قوای مسلح است که با بازی های سیاسی کودتا ها و تغییر حکومت ها به دست آنان واقع شود ) این توصیه امام ره مربوط به کدامیک از جنبه ها یا موارد قوای مسلح است ؟

اهمیت و حساسیت قوای مسلح

28

توصیه (از راه اشتباه خود بر گردید و با محرومین جامعه که با جان و دل به جمهوری اسلامی خدمت می کنند متحد شوید و برای ایران آزاد و مستقل فعالیت نمائید) مربوط به کدام گزینه است ؟

هواداران گروهک های داخلی و خارجی

29

در مسئله تبلیغ وزارت خارجه عهده دار چه وظیفه ای است؟

باید کوشش کند تا سفارت خانه ها نشریات تبلیغی داشته باشند ؟

30

قسمت عمده ضربه ای مهلک به ایران و اسلام از کجا بوده است ؟

دانشگاه ها

31

در دنیا چه چیزی مورد بهره برداری برای قدرت های بزرگ و سیاست های مخرب بیشتر از هر چیز و هر گروه است ؟

قوای مسلح

32

وصیت اکید امام ره به قوای مسلح چیست ؟

الف: در هیچ حزب و گروهی وارد نشوند.

ب: از بازی های سیاسی خود را مصون کنند.

33

از نظر حضرت امام ره جمله (لن یفترقا حتی یردا علی الحوض) اشاره بر چیست؟

الف: بعد از وجود مقدس پیامبر ص هرچه بر یکی از این دو قرآن و اهل البیت) گذشت بر دیگری نیز گذشته است.

ب : مهجوریت هر کدام از این دو مهجوریت دیگری است .

34

از نظر حضرت امام ره منظور از حوض در حدیث ثقلین چیست ؟

مقام اتصال کثرت به وحدت

35

حضرت امام ره کدام حدیث را حجت قاطع بر جمیع بشر می دانند ؟

حدیث ثقلین

36

حضرت امام ره بعد از قرآن چه کتابی را بزرگتریت دستور زندگی مادی و معنوی معرفی می کنند ؟

نهج البلاغه

37

حضرت امام چه کشوری را تروریست بالذات معرفی می کند ؟

آمریکا

38

حضرت امام ره به نویسندگان ، گویندگان ، روشنفکران و اشکال تراشان می فرمایند : اگر به خداوند عقیده ندارید …………

با وجدان خود خلوت کنید

39

اسلام چه چیز را مخالف عدالت اجتماعی می داند و آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند ؟

سرمایه داری بیش از حد و ظالمانه

40

حضرت امام ره چه چیزی را لازمه یک رژیم سالم دانسته است ؟

عدالت اجتماعی

41

حضرت امام ره به ثروتمندان و پولداران مشروع چه وصیتی فرمودند ؟

ثروت های عادلانه خود را به کار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخیزید

42

حضرت امام ره خیر دنیا و آخرت را در وصیت به همگان در چه چیز دانسته اند؟

رسیدگی به حال محرومان جامعه

43

حضرت امام ره بعد از توصیه به توبه کردن به چه گروهی می فرمایند :(گر چه گمان ندارم که موفق به توبه شوید . )

روحانیون و روحانی نماهای مخالف جمهوری اسلامی

44

وقتی مصلح کل عج ظهور نماید چه می شود ؟

با کوشش ها و فداکاری ها ستمکاران سرکوب و منزوی می شوند

45

در جهان حجم تحمل زحمت ها و رنج ها و فداکاری ها و محرومیت ها مناسب ………. است

حجم بزرگی از مقصود و ارزشمندی آن است .

46

بالاترین و والاترین و ارزشمندترین مقصد از عالم تا ابد چیست ؟

1-     مکتب الوهیت 2- ایده توحید با ابعاد رفیع آن 3- مکتب محمدی ص

47

حضرت امام ره در چه صورتی کشور عزیز را از آسیب دهر مصون می دانند؟

در صورتی که روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار باشد .

48

وصیت حضرت امام ره به وزراء کشور چیست ؟

افراد لایق و متدین و متعهد و عاقل و سازگار با مردم را انتخاب کنند .

49

ابرقدرت های چپاولگر بین المللی چگونه در کشورهای اسلامی رخنه می کنند ؟

به تدریج و ظرافت بوسیله افراد خود ملت ها

50

بنا به گفته امام ره (این انقلاب است که دست ستمگران را از ایران کوتاه کرده) چگونه پیروز شد ؟

با تاییدات غیبی الهی

51

حضرت امام ره چه چیز را پدیده الهی معرفی می کند ؟

اسلام و حکومت اسلامی

52

بنا به وصیت امام ره چه چیزی در راس همه واجبات است ؟

حفظ اسلام

53

بسیاری از احکام اسلام چگونه است ؟

سیاسی عبادی

54

حضرت امام ره به ملتهای اسلامی چه توصیه ای فرمودند ؟

از حکومت اسلامی و ملت ایران الگو بگیرند و حکومت های جائر خود را با تمام قدرت به جای خود بنشانند.

55

کدام مورد از نقسه های شیطانی قدرت های بزرگ استعمار گر است که ساله های طولانی در دست اجراست و در ایران از زمان رضاخان اوج گرفت ؟

به انزوا کشاندن روحانیت

56

توطئه ها در کجاها از عمق بیشتری بر خوردار است ؟

در دانشگاهها

57

از ابزارهای موثر تباهی و تخدیر ملت ها مخصوصا نسل جوان چه بوده است ؟

رادیو تلویزیون و مطبوعات و سینما ها

58

از نظر امام ره تبلیغات ، مقالات ، سخنرانی ها ، کتب و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور چه حکمی دارد؟

حرام است.

59

حضرت امام ره آزادی به شکل غربی آن را چگونه می بیند ؟

الف: موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود .

ب : این آزادی از نظر اسلام و عقل محکوم است .

60

نقطه مقابل رمز پیروزی و بقاء انقلاب اسلامی چیست ؟

فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف

61

نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه در دراز مدت چه خطری را به دنبال دارد ؟

خطر به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر از همین منحرفین

62

جهاد اکبر چیست ؟

تهذیب نفس و سیر و سلوک الی الله

63

وصیت امام ره به رهبری و شورای رهبری در این عصر چیست ؟

خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان کنند.

64

بهترین راه برای عقب نگه داشتن و غارت کشورهای تحت سلطه بیگانگان چیست ؟

الف : منحرف نمودن جوانان دانشگاهی از فرهنگ و ادب و ارزشهای خود

ب: غرب زده و شرق زده نمودن دنشگاهیان و انتخاب دولت مردان از بین اینان

65

نجات چه چیز از انحراف ، نجات کشور و ملت است ؟

نجات دانشگاه

66

امام ره به گروه اشکالتراشان چه توصیه ای می فرمایند ؟

به اصلاح و کمک بکوشند.

67

کدامیک از نقشه های دشمن تاثیر بزرگی در کشورها و ایران گذاشت و آثار آن هنوز تا حد زیادی باقی است ؟

غرب زده و شرق زده نمودن کشورهای استعمار زده

68

امام ره در انقلاب های دنیا چه چیزی را غیر قابل اجتناب می دانند؟

هرج و مرج و غلط روی ها و فرصت طلبی ها

69

این سخن از کیست ؟(اکنون که باید از بین برویم ، چرا با دست خود برویم)

شهید مدرس

70

امام ره در نصیحت به هواداران گروهک ها وظیفه و تکلیف خود را چه می داند؟

هدایت ایشان

71

امام ره هدف شرارت ها و توطئه های داخلی را چه می داند ؟

براندازی جمهوری اسلامی

72

این جمله اما ره خطاب به کدام قشر است ؟( بیدار باشید و هوشیار که بازیگران سیاسی و سیاستمداران حرفه ای می خواهند از شما عزیزان بهره گیری کرده و جمهوری اسلامی را براندازند )

قوای مسلح به طور عام

73

عدالت اجتماعی چگونه تحقق پیدا می کند ؟

با راه افتادن چرخ های اقتصاد سالم

74

بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده کدام است؟

قرآن است

75

اسلام چه نوع سرمایه داری را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند ؟

سرمایه داری ظالمانه و بی حساب

76

ولیده علم الاسماء کدام است ؟ (چیست)؟

انسان

77

کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه کدام است ؟(چه نام دارد؟)

صحیفه فاطمیه

78

امام ره کدام صفت را برای (فقه) که یکی از آثار امام صادق ع می باشد به کار می برند ؟

دریای بی پایان

79

آموزش نظامی برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی چه حکمی دارد ؟

از واجبات مهم است

80

اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد چنانچه ……..؟

جمهوری اسلامی شکست بخورد

81

(مطالعه کنید حالات آنان که در این جمهوری اسلامی به دست منافقان و منحرفان شهید شدند و ارزیابی کنید بین آنان و دشمنا ، ببینید کدام دسته طرفدار محرومان و مظلومان جامعهئ هستند ؟) مخاطبان این بخش از وصیت امام چه کسانی هستند ؟

مخالفان نظام

82

(نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید) توصیه اما در این بخش از وصیت نامه به چه کسانی است ؟

ملت ایران و ملت های اسلامی

83

در مشکلات دولت جمهوری اسلامی با جان و دل شریک و در رفع آن ها بکوشید ) این توصیه امام به چه کسانی است ؟

به ملت ایران

84

در زمان محمد رضا ، روحانیون و مبلغان و متدینان را از چه چیزی می ترساندند ؟

از دانشگاه و دانشگاهیان

85

توصیه آن است (به دانشجویان) که اگر بین اساتید کسی پیدا شد که می خواهد انحراف ایجاد کند با او چگونه برخوردکنند ؟

او را ارشاد و اگر نشد از خود و کلاس طرد کنند .

86

توطئه در کجا  از عمق ویژه ای بر خوردار است ؟

در دانشگاهها

87

بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خویش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان چه پیامدی دارد ؟

خود و قدرت و فرهنگ خود را هیچ گرفتن

88

چه کسانی فکر قدرت بومی ما را سرکوب و مایوس نموده و می نمایند ؟

نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده

89

حدیث شریف ثقلین  حجت قاطع است بر جمیع چه مجموعه ای ؟

جمیع بشر بویژه مسلمانان مذاهب مختلف

90

چگونه باید به رفع وابستگی ها قیام کرد ؟

با اراده مصمم و پشتکار

91

امام ره درپاسخ به توطئه جدایی دین ازسیاست فرمودند:(قرآن کریم و سنت رسول ص آن قدر احکام درر باب چه موضوعاتی دارد که در سایر چیزها نیست ؟)

در باب حکومت و سیاست

92

هدف پیامبر اسلام از تشکیل حکومت چه بود ؟

گسترش عدالت اجتماعی

93

(مسیر یک ملت فداکار را نمی شود با دست زدن به ترور و انفجار منحرف کرد ). نصیحت امام ره به چه کسانی است ؟

به سران گروهک ها در داخل و خارج از کشور

94

وصیت امام ره به ملت شریف ایران در مورد انتخابات چیست ؟

در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابط باشد که اعتبار می شود .

95

در دانشگاهها نقشه دشمنان چیست ؟

جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش های خودی منحرف سازند

96

ثقل کبیر از هر چیزی اکبر است به جز چه چیز ؟

به جزء ثقل اکبر( قرآن ثقل اکبر است و اهل البیت ثقل کبیر)

97

آیه / انا لله و انا الیه راجعون / به چه می نامند ؟

آیه استرجاع

98

در دوران کدام امام یا امامان فرصت طلایی پیش آمد تا آن ها به نشر حقایق اهل البیت و انتشار فرهنگ وحی بپردازند ؟

الف : امام باقرع / ب: امام صادق ع

99

قدمت نماز به چه زمانی بر می گردد ؟

صدر اسلام

100

فرمان همه پرسی جزء کدامیک از اصول قانن اساسی است ؟

اصل 110 قانون اساسی (این اصل وظایف رهبری را متذکر می شود.)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *