رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

نمونه سوالات اصول وفنون پرستاری

نمونه-سوالات اصول وفنون پرستاری

 

1)      پرستار در برخورد با مشکلات بیمار در چه مرحله ای طبق فرآیند پرستاری اهداف خود را تعیین می نماید؟

الف) بررسی و شناخت            ب) تشخیص پرستاری                            ج) برنامه ریزی                      د) اجراء

2)      در مرحله قبل از عمل، هدف اولیه از ممنوعیت مواد خوراکی پیشگیری از کدام عارضه است؟

الف) آسپیراسیون                   ب) انسداد روده                                       ج) عفونت                              د) نفخ شکم

3)      تشویق بیمار بی حرکت به انجام فعالیت های روزمره زندگی از چه نظر اهمیت دارد؟

الف) ایجاد حس استقلال                                                                         ب) جایگزینی فعالیت فیزیوتراپ                                                   ج) کاهش خستگی بیمار                                                                          د) کمک به افراد خانواده

4)      اصطلاح سومنامبولیسم (Somnambulism) به چه معناست؟

الف) محرومیت از خواب                                                                        ب) پر خوابی                                                                    ج) راه رفتن در خواب                                                                      د) به هم فشردن دندان ها در خواب

5)      درد در عضوی که محرک زیان آور به آن وارد شده مشخص نمی شود، بلکه در جای دیگری انتشار می یابد از نظر کیفیت چه نوع دردی است؟

الف) منشعب                          ب) ارجاعی                                              ج) احشائی                              د) سطحی

6)      تعریف سلامتی مؤید کدام یک از موارد زیر است؟

الف) سلامتی فرایند پویا و دائماً در حال دگرگونی است                        ب) سلامتی امری مطلق و ایستا است                                         ج) سلامتی امری نسبی ولی ایستا است                                                    د) سلامتی امری مطلق و پویا است

7)      کدام یک از موارد زیر تعریف جامعی از مفهوم بیماری است؟

الف) از بین رفتن تعادل بین انسان و محیط                                           ب) بیماری فقدان تندرستی است                                             ج) حالتی ناخوشایند که دارای علایمی است                                           د) اختلال در عملکرد جسمی یا روانی

8)      بیماری که تحت عمل جراحی شکم قرار گرفته است، به علت درد، از تنفس عمیق خودداری می کند، پرستار کدام یک از موارد زیر را به او توصیه می کند؟

الف) به علت درد شدید بهتر است تنفس عمیق انجام ندهد

ب) بهتر است تنفس عمیق را 24 ساعت بعد از عمل شروع کند

ج) با تزریق مسکن، بیمار را تشویق به تنفس عمیق می کند

د) با تغییر وضعیت او را تشویق به تنفس عمیق می کند

9)      شاخص فیزیولوژیک ذخیره سازی و بازسازی قوای مغزی در کدام مرحله خواب اتفاق می افتد؟

الف) مرحله1 نان رم(Non Rem)        ب) مرحله3 نان رم                     ج) مرحله رم(Rem)          د) مرحله4 نان رم

10)  برای استریل کردن وسایل پلاستیکی و ابزارهای ظریف جراحی، استفاده از کدام روش زیر مناسب تر است؟

الف) حرارت خشک                               ب) حرارت مرطوب                                 ج) فرم آلدئید                       د) اتیلن اکساید

11)  پس از ریختن قطره چشمی توصیه می شود گوشه داخلی چشم به آرامی فشار داده شود علت این امر چیست؟

الف) جلوگیری از آسیب به قرنیه                                                          ب) جلوگیری از جذب سیستماتیک دارو                                                ج) کمک به پخش شدن دارو در چشم                                                        د) جلوگیری از ورود دارو به مجرای اشکی

12)  تشخیص زودرس بیماری ها مربوط به کدام پیشگیری است؟

الف) ثانویه                              ب) مقدماتی                            ج) اولیه                                   د) سوم

13)  پرستار به منظور انفوزیون نیتروگلیسرین به مقدار 5 میکروگرم در دقیقه از طریق محلول 10 میلی گرم در 50 میلی لیتر سرم، چند میلی لیتر تنظیم می نماید؟

الف) 6                                     ب) 12                                    ج) 3                                         د) 5/1

14)  در فرآیند پرستاری اطلاعات به دست آمده بر اساس اولین تماس با بیمار در زمینه وضعیت سلامت کدام نوع بررسی است؟

الف) بررسی بیماری محور      ب) بررسی اولیه پرستاری      ج) بررسی متمرکز                   د) بررسی جسمی

15)  به عنوان پرستار جهت تامین حجم مایع از دست رفته، مقدار 2000 میلی لیتر سرم قندی نمکی را که قرار است 12 ساعته انفوزیون شود چند قطره بزرگ در دقیقه تنظیم می کنید؟

الف) بیست قطره                    ب) چهل قطره                        ج) هشتاد قطره                        د) ده قطره

16)  قابل اعتماد ترین و دقیق ترین روش برای تجویز غلظت صحیح اکسیژن کدام است؟

الف) کانولای بینی                   ب) چادر اکسیژن                   ج) ماسک ساده                      د) ماسک ونچوری

 

17)  بهترین زمان آموزش بیمار در بیماران بستری کدام مورد است؟

الف) 24 ساعت بعد از پذیرش بیمار                                                     ب) از هر فرصت برای آموزش استفاده شود                                                  ج) 7 روز قبل از عمل                                                                              د) یک روز قبل از ترخیص بیمار

18)  مهم ترین اقدام برای پیشگیری از انتشار عفونت چه می باشد؟

الف) جداسازی بیماران عفونی                                ب) شستن دست ها      ج) استفاده از ماسک و گان       د) استفاده از دستکش

19)  بهترین محل جهت تزریق عضلانی برای کودکان زیر 3 سال کدام مورد زیر است؟

الف) ونتروگلوتئال                  ب) وستوس لترالیس               ج) رکتوس فموریس                      د) دورسوگلوتئال

20)  شایع ترین عفونت بیمارستانی و مهم ترین علل زمینه ای و مستعد کننده آن کدام مورد زیر است؟

الف) عفونت های ریوی هنگام لوله گذاری در تراشه              ب) عفونت های وریدی ناشی از  وارد کردن آنژیوکت                  ج) عفونت های زخم جراحی در هنگام عمل                      د) عفونت های ادراری ناشی از کاتترهای ادراری

21)  کدام یک از محلول های زیر ایزوتونیک نمی باشد؟

الف) دکستران         ب) کلرورسدیم 9/0 درصد                    ج) رینگر لاکتات                  د) دکستروز 5 درصد

22)  برای پیشگیری از یبوست چه توصیه و آموزش خاص پرستاری به بیمار داده می شود؟

الف) خوردن ملین های داروئی ساده                                       ب) خوردن مایعات فراوان و سبزیجات                                               ج) استفاده از غذاهای کم حجم به دفعات زیاد                             د) کاهش فعالیت و تحرک

23)  مازلو کدام یک از نیازهای اساسی انسان را در قله هرم نیازهای خود قرار داده است؟

الف) نیاز به ایمنی                    ب) عشق و تعلق                         ج) نیازهای فیزیولوژیک           د) تعالی نفس

24)  اولین زنجیره انتقال بیماری کدام است؟

الف) عامل بیماری زا               ب) مخزن                                    ج) میزبان                                 د) راه ورود

25)  کدام یک از اقدامات زیر در مرحله بررسی و شناخت فرایند پرستاری گنجانیده می شود؟

الف) شناسائی مشکلات بهداشتی بالقوه یا بالفعل مختص بیمار

ب) قضاوت در مورد میزان اثربخشی مداخلات پرستاری اجرا شده

ج) تعیین اهداف و مداخلات پرستاری مستقل، نیمه مستقل یا همکاری

د) جمع آوری اطلاعات عینی و ذهنی به هدف تعیین مشکلات بیمار

 

26)  کدام یک از موارد زیر کامل ترین و جامع ترین تعریف سلامتی از دیدگاه WHO می باشد؟

الف) عدم ابتلا به بیماری

ب) ظرفیت افراد برای دستیابی به بالاترین حد توانائی های خود

ج) وضعیتی پایدار از رفاه کامل جسمی، روانی و روحی

د) توانائی هماهنگی و تطابق با موقعیت های مختلف اجتماعی

27)  نمره  2+ در برسی نبض مؤید چه نوع نبضی است؟

الف) به سختی لمس می شود وبا فشار مختصر محو می شود                 ب) نبض طبیعی است                                                                              ج) پر و قوی بوده و با فشار محو نمی شود                                       د) ضعف و نخی شکل که ممکن با اعمال فشار قوی

28)  محو شودکدام یک از علایم زیر جزء دسته بندی اطلاعات ذهنی در مرحله بررسی و شناخت بیمار می باشد؟

الف) تنگی نفس- تهوع          ب) بی اشتهائی- رنگ پریدگی               ج) ادم- سردرد       د) اسهال- سرگیجه

29)  کدام مورد زیر یک تشخیص پرستاری است؟

الف) احتمال عدم تحمل فعالیت

ب) تغییر در الگوی دفع ادرار

ج) کاهش خون رسانی به قلب

د) تنگی نفس در رابطه با بیماری ریوی

30)  کدامیک از تعاریف زیر در تعریف عفونت های بیمارستانی صحیح می باشد؟

الف) عفونتی است که هنگام بستری شدن بیمار در بیمارستان اتفاق می افتد

ب) حداقل 48 یا 72 ساعت پس از بستری شدن بیمار در بیمارستان اتفاق بیافتد

ج) عفونت نهفته ای است که بعد از مرخص شدن بیمار از بیمارستان اتفاق می افتد

د)  حداکثر 4 تا 5 روز بعد از بستری شدن بیمار اتفاق می افتد

31)  در برسی بیماری متوجه می شوید که وی دچار افزایش تنفس هاس سطحی با ریتم منظم شده است اختلال تنفسی مطرح برای این بیمار کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟

الف) هیپر پنه                          ب) تاکی پنه                            ج) آپنه                                   د) برادی پنه

32)  بیماری با شکایت تنگی نفس و باز شده پره های بینی به اورژانس مراجعه کرده است پزشک بیمار را ویزیت می کند و       می گوید وی نیاز به اکسیژن حمایتی دارد و دستور می دهد که میزان اکسیژن دریافتی به صورت 4 لیتر در دقیقه باشد. پرستار باید از چه روشی برای تجویز اکسیژن استفاده نماید؟

الف) ماسک ساده                         ب) کانولای بینی                 ج) ماسک ونچوری                د) ماسک با تنفس مجدد نسبی

33)  هدف پزشک رساندن اکسیژن با غلظت 95 % تا 100% طی 6 ساعت اول به بیمار می باشد بهترین روش توصیه شده برای تامین چنین غلظتی استفاده از کدام روش می باشد؟

الف) ماسک بدون تنفس مجدد                   ب) ماسک ونچوری          ج) چادر اکسیژن    د) ماسک با تنفس مجدد نسبی

34)  پرستار در حین شسشتوی کلستومی بیمار متوجه می شود که بیمار دچار درد و کرامپ های شکمی شده است. بهترین اقدام پرستار کدام مورد زیر است؟

الف) مشکل خاصی نیست پوزیشن بیمار را تغییر می دهید  ب) معمولاً در حین شستوی کلستومی امری طبیعی است         ج) نشانه انسداد است به پزشک اطلاع می دهید                       د) با ماساژ آرام شکم مشکل را برطرف می کنید

35)  هیپرتانسیون به کدام یک از عبارت های زیر اطلاق می شود؟

الف) افزایش فشار سیستولیک به بالاتر از 120 و فشار دیاستولیک بالاتر از 70 میلی متر جیوه

ب) افزایش فشار سیستولیک به بالاتر از 160 و فشار دیاستولیک بالاتر از 80 میلی متر جیوه

ج) افزایش فشار سیستولیک به بالاتر از 140 و فشار دیاستولیک بالاتر از 90 میلی متر جیوه

د) افزایش فشار سیستولیک به بالاتر از 180 و فشار دیاستولیک بالاتر از 10 میلی متر جیوه

36)  کدام عبارت زیر در نوشتن تشخیص پرستاری برای بیمار در مرحله فرآیند پرستاری صحیح باشد؟

الف) توصیف کننده عوارض فیزیولوژیک مشخصی باشد

ب) تشخیص ارائه شده از طریق اجرای دستورات پزشکی قابل درمان باشد

ج) توصیف کننده واکنش های بیمار نسبت به مشکلات مربوط به سلامتی باشد

د) تا زمانی که بیماری وجود دارد بدون تغییر باقی بماند

 1. کدام یک از موارد زیر پیشگیری نوع سوم محسوب می شود؟

الف) حفاظت اختصاصی در مقابل بیماری

ب)کاهش دوره بیماری و شدت آن          

 ج) متوقف کردن سربع فرایند بیماری

د)آماده کردن فرد در محدوده توانائیهای خود

 1. از نقطه نظر پرستاری، توصیه به دمیدن در کیسه پلاستیکی در کدام یک از موارد زیر مناسب است؟

الف) آلکالوز تنفسی

ب)اسیدوز متابولیک

ج)اسیدوز تنفسی        

د)آلکالوز متابولیک

 1. از نقطه نظر پرستاری کدام یک از الگوهای تنفسی زیر منجر به اسیدوز تنفسی می شود؟

الف) هیپوونتیلاسیون 

ب)هیپر ونتیلاسیون   

ج)آپنه                                          

د)برادی پنه

 1. از نقطه نظر پرستاری کدام یک از موارد زیر در سونداژ مثانه باید رعایت گردد؟

الف) سوند را طوری قرار دهید تا در سطح مثانه متوقف شود

ب)در صورت انسداد سوند، بلافاصله تعویض شود         

ج) مصرف مایعات 3 لیتر در روز                              

د)برای گرفتن نمونه ادرار می توان سیستم بسته تخلیه را بازکرد

 1. کدام یک از موارد زیر در تعیین مشکلات (تشخیص پرستاری) بیمار اهمیت اساسی دارد؟

الف) بررسی اطلاعات اولیه و بررسی متمرکز                           

ب)طبقه بندی اطلاعات مربوط به یکدیگر

 ج) اعتبار اطلاعات      

د)تجزیه تحلیل اطلاعات

 1. کدام یک از موارد زیر در سطح پیشگیری نوع اول قرار می گیرد؟

الف) آموزش               

ب)بازتوانی  

ج)بیماریابی                  

د)پیگیری

 1. پیشگیری از حوادث شغلی بر چه اصولی استوار است؟

الف) پیش بینی، پیشگیری و انجام کمک های اولیه               

ب)کمک های اولیه و درمان افراد مصدوم                

ج)استفاده از ابزار استاندارد در محیط کار

د)آموزش بهداشت حرفه ای

 1. مهم ترین منبع عفونت های انسان چیست؟

الف) انسان   

ب)محیط                                      

ج)میکروب ها                                              

د)جانوران

 1. پایان بخش مرحله بررسی و شناخت در فرایند پرستاری دستیابی به کدام مورد است؟

الف) اطلاعات پایه       

ب)تاریخچه پرستاری

ج)تشخیص پرستاری  

د)علایم بیماری

 1. ساده ترین روش برای پیشگیری از انتشار عفونت در بخش کدام است؟

الف) استفاده از گان و دستکش

ب)جداسازی بیماران

ج)شستن دست ها

  د)مصرف آنتی بیوتیک

 1. بیمار بستری در بخش داخلی، مدت طولانی است نمی تواند مواد غذائی را مصرف نماید و دچار خستگی، کاهش رفلکس های تاندونی، ضعف عضلات و عوارض قلبی شده است او دچار کدام اختلال است؟

الف) هیپر ناترمی        

ب)هیپر کلسمی                          

ج)هیپوکالمی                               

 د)هیپو ناترمی

 1. از نقطه نظر پرستاری تجویز کنترل نبض در استفاده از کدام داروی زیر ضروری است؟

الف) دیگوکسین         

ب)لازیکس                  

ج)وراپامیل                                   

د)آمیودارون

 1. کدام یک از موارد زیر در رابطه با پیشگیری سطح اول می باشد؟

الف) بیماریابی و حفاظت در برابر خطرات

ب)آموزش بهداشت و حفظ در برابر خطرات        

ج)درمان و یا آهسته نمودن سیر بیماری

د)بیماریابی و آموزش بهداشت

 1. استفاده از عینک و سمعک جزء کدام سطح پیشگیری است؟

الف) ثانویه   

ب)مقدماتی                  

ج)اولیه                         

 د)سوم

 1. بعد از جمع آوری اطلاعات در مرحله اول فرایند پرستاری کدام مورد قابل اهمیت است؟

الف)تجزیه تحلیل اطلاعات        

ب)تشخیص پرستاری

ج)روائی اطلاعات  

د)طبقه بندی اطلاعات

 1. کدام یک از تشخیص های پرستاری ذیل صحیح است؟

الف) درد و ترس مربوط به آزمایشات تشخیصی    

ب)احتمال پنومونی به علت نامعلوم       

ج)ترس در رابطه با عدم آشنائی با آزمایشات تشخیصی

د)برداشتن پستان به علت سرطان

 1. در ارتباط با کیفیت اکسیژن درمانی بیماران مبتلا به COPD کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف) استفاده از ماسک ونچوری با میزان دقیق اکسیژن حداکثر 3 لیتر در دقیقه

ب) استفاده از ماسک ساده با حداقل اکسیژن 5 لیتر دردقیقه

ج) استفاده از ماسک با تنفس نسبی با حداقل 3 لیتر در دقیقه

د) استفاده از چادر صورت به دلیل تنگی نفش شدید با حداقل 6 لیتر در دقیقه

 1. اگر بخواهیم به بیماری اکسیژن (با جریان بالا) برسانیم، از کدام وسیله زیر استفاده می کنیم؟

الف)کانولای بینی                        

ب)ماسک ونچوری      

ج)ماسک ساده  

د)چادر اکسیژن

 1. بیماری از طریق کانولای بینی، در هر دقیقه 2 لیتر اکسیژن دریافت می کند، درصد غلظت اکسیژنی که از کانولا عبور می کند چند درصد است؟

الف)23 تا 30%            

ب) 30 تا 40%                             

ج)40 تا 60%                               

د)50 تا 75%

 1. enuresisبه چه معناست؟

الف)نشت متناوب ادرار به علت زور زدن                

ب)ادرار کردن غیر ادراری در هنگام خواب                       

ج)ادرار کردن زیاد در هنگام شب            

د)تاخیر بدون علت و اشکال در شروع ادرار کردن

 1. جهت پیشگیری از انتقال بیماری های عفونی کدام اقدام زیر نقش موثرتری را دارا می باشد؟

الف)شکستن زنجیره عفونت

ب)از بین بردن عامل بیماری زا

ج)واکسیناسیون          

د)پاکسازی محیط

 1. فراوان ترین الکترولیت مایع خارج سلولی کدام مورد می باشد؟

الف)پتاسیم  

ب)سدیم      

ج)کلسیم      

د)منیزیوم

 1. مهم ترین سیستم بافری بدن چه می باشد؟

الف)پروتئین های پلاسما                           

ب)فسفات های الی     

ج)فسفات های غیر آلی                              

د)سیستم بی کربنات – اسید کربنیک

 1. مهم ترین الکترولیت مایع داخل سلولی کدام مورد می باشد؟

الف)کلر                       

ب)سدیم                                      

ج)کلسیم                      

د)پتاسیم

 1. بیماری به دنبال جراحی دچار تنفس با دامنه کوتاه(هیپوونتیلاسیون) گردیده است، از نقطه نظر پرستاری احتمال بروز چه عارضه ای مطرح است؟

الف) آلکالوز تنفسی    

ب)اسیدوز متابولیک

ج)اسیدوز تنفسی                        

د)آلکالوز متابولیک

 1. کوتاه کردن دوره ناتوانی هدف کدام یک از سطوح پیشگیری است؟

الف) ثانویه                   

ب)مقدماتی  

ج)اولیه         

 د)سوم

 1. فعالیت های که به منظور باز گرداندن قسمتی از توانائی های از دست رفته فرد صورت می گیرد در کدام یک از سطوح پیشگیری قرار می گیرد؟

الف) ثانویه                   

ب)مقدماتی                  

ج)اولیه         

 د)سوم

 1. در جریان کدام مرحله فرایند پرستاری، پرستار به تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به سطح سلامت بیمار می پردازد؟

الف) ارزشیابی             

ب)بررسی و شناخت

ج)تشخیص                    

د)اجراء

 1. پایان بخش مرحله بررسی و شناخت در فرایند پرستاری دستیابی به کدام مورد است؟

الف) اطلاعات پایه       

ب) تاریخچه پرستاری

ج)تشخیص پرستاری  

د)علایم و نشانه بیماری

 1. در کدام مدل از دیدگاه سلامتی و بیماری، بیماری و یا حتی مرگ جزئی از تغییرات زندگی محسوب می شود؟

الف) مدل باور بهداشتی

ب) مدل مبتنی بر تکامل

ج)مدل حداکثر سلامتی

د)عامل، میزبان، محیط

 1. اقداماتی نظیر مراقبت از زخم و انجام سی تی اسکن در چه سطحی از سطوح پیشگیری قرار دارد؟

الف) ثانویه   

ب) ثالثیه      

ج) اولیه        

د)مقدماتی

 1. حاملگی احتمال ایجاد هموروئید و واریس را افزایش می دهد، جزء کدام دسته از ریسک فاکتورها می باشد؟

الف)عادات و شیوه زندگی

ب) فیزیولوژیک         

ج) عوامل محیطی        

د)ژنتیک

 1. پرستاری در زمان کار با بیمار در بیمارستان برای ارائه اقدامات پرستاری ابتدا دست های خود را می شوید و سپس با روش آسپتیک از بیماران مراقبت می کند. این پرستار در پی برطرف کردن کدام یک از نیازهای بیمار می باشد؟

الف)فیزیولوژیک        

ب)امنیت و ایمنی        

ج) عشق و تعلق داشتن              

د)عزت نفس

 1. پرستار در حین مصاحبه با بیمار نقش پرستار و بیمار را مشخص می کند او در چه مرحله ای از مراحل مصاحبه قرار دارد؟

الف)معرفی  

ب)انجام کار                 

ج) مصاحبه                   

د)آمادگی

 1. مادر باردار جوانی به تازگی نوزادی به دنیا آورده است، تشخیص پرستاری ” خطر تغذیه غیر مؤثر به دلیل عدم آگاهی مادر جوان” مطرح است. این تشخیص دلالت بر …………… دارد.

الف)مشکل موجود                      

ب)مشکل بالقوه                            

ج) مشکل بالفعل                          

د)مشکل احتمالی

 1. کدام مورد زیر جزء اقدامات مربوط به مرحله اجراء در فرایند پرستاری نمی باشد؟

الف)بررسی مجدد                       

ب)تنظیم اولویت ها    

ج) ثبت فعالیت ها

د)ارزیابی عکس العمل بیمار

 1. در بررسی بیماری که به تازگی در بیمارستان بستری شده است متوجه می شوید که وی دچار تنگی نفس می باشد، در بررسی های بیشترکه انجام می شود مشخص می شود که تنگی نفس به دنبال بیماری اتفاق نیفتاده است علل احتمالی تنگی نفس به نظر می رسد که ناشی از کمبود ……….. باشد.

الف)روی                                      

ب)آهن                                        

ج) فسفر                                       

د)پتاسیم

 1. مطمئن ترین روش برای تایید صحیح جایگذاری لوله بینی – معدی کدام می باشد؟

الف)بررسی ترشحات شیره گوارشی                        

ب)عکس برداری با اشعه ایکس                                                                       

ج) استفاده از هوای بازدمی داخل یک  لیوان آب   

د)تزریق هوا به داخل معده و گوش دادن با گوشی

 1. کدام یک از اقدامات زیر در مورد انفوزیون وریدی برای برطرف نمودن نیازهای تغذیه ای بیمار صحیح نمی باشد؟

الف) سرعت تغذیه 40 تا 60 میلی لیتر در ساعت باشد و به تدریج افزایش داده شود

ب) اضافه نمودن انسولین برای کاهش مقدار گلوگز اضافی محلول های تزریقی

ج) گزارش افزایش وزن بیش از 5/1 کیلوگرم درماه

د) تزریق هپارین برای پیشگیری از بروز هماتوم

 1. کدام محلول زیر از دسته هیپرتونیک ها می باشد؟

الف)دکستروز 10%                    

ب)نرمال سالین 45/0%                             

ج) رینگر لاکتات                         

د)دکستروز سالین

 1. برای انماء(تنقیه) بیمار مناسب ترین محلول کدام مورد زیر می باشد؟

الف)آب ساده                              

ب)نرمال سالین                           

ج) آب و صابون                          

د)سدیم فسفات

 1. کدام مورد زیر در کنترل فشارخون بیمار صحیح می باشد؟

الف) میانگین دو فشار کنترل شده سیستولیک در حداقل 2 ملاقات پی در پی بالای 120 مؤید هیپرتانسیون می باشد

ب) به طور طبیعی اختلاف فشار بین دو دست حدود 5 تا 10 میلی متر جیوه می باشد

ج) بازوی بیمار در زمان کنترل فشارخون بایستی پائین تر از سطح قلب بیمار باشد

د) فشار خون اندازه گیری شده به صورت 8/12 نوشته می شود

 1. پرستار برای بیمار انمای داروئی انجام می دهد کدام پوزیشن برای این کار مناسب است؟

الف)به پشت خوابیده     

ب)به پهلوی چپ                        

ج) روی شکم خوابیده                 

د)به پهلوی راست

 1. پرستار در بیان اهداف آموزشی در حین انجام انماء به بیمار می گوید که نفس های عمیق بکشد دلیل این کار چیست؟

الف)کاهش کرامپهای شکمی 

ب)انحراف فکر بیمار  

ج)خالی کردن  روده ها از مدفوع              

د)هر سه مورد

 1. به هنگام گذاشتن لوله بینی – معدی پرستار بیمار را در چه پوزیشنی قرار می دهد؟

الف)نشسته                  

ب)به پهلوی چپ                                        

ج) نیمه نشسته                                            

د)خوابیده به پشت

 1. چنانچه بیمار تحت درمان با تغذیه لوله ای دچار اسهال شود، علت اسهال بیمار کدام مورد زیر می تواند باشد؟

الف)آلودگی باکتریائی     

ب)تجویز سریع محلول                              

ج) غذاهای هیپر تونیک                             

د)هر سه مورد

 1. مهم ترین عارضه ایلئوستومی کدام است؟

الف) اسهال                  

ب) تحریک پوست شکم                           

ج)انسداد                      

د) اختلال آب و الکترولیت

 1. کدام یک از موارد زیر تشخیص پرستاری مورد انتظار در بیمار مبتلا به افزایش فشارخون می باشد؟

الف)سردرد                 

ب) سکته قلبی                            

ج)نارسائی کلیه                           

د) کمبود آگاهی

 1. بیماری به دلایلی دارای کلستومی است مهم ترین مراقبت وی از کلستومی کدام مورد است؟

الف) محدودیت مصرف مایعات                                

ب) تمیز و خشک نگه داشتن پوست اطراف کلستومی

ج) استومای کلستومی را با انگشت گشاد نماید                        

د) همیشه از رژیم معمولی استفاده نماید

 1. دهیدراتاسیون :

الف) افزایش حجم مایعات(آب و الکترولیت ها) در فضای خارج سلولی

ب) از دست دادن مقدار زیادی آب از فضای خارج سلولی بدون کاهش متناسب الکترولیت ها

ج) از دست دادن آب و الکترولیت از فضای خارج سلولی و عدم جبران آن از طریق افزایش مصرف مایعات

د) گزینه الف و ب صحیح است

 1. جهت سهولت در تخلیه ادرار کدام یک از عبارت های ذیل صحیح می باشد؟

الف) تخلیه ادرار با سونداژ متناوب مثانه

ب) ضربه ملایم به قسمت داخلی ران ها و فشار بر سمفیز پوبیس

ج) باز کردن شیر آب

د) هر سه مورد صحیح است

 1. هموروئید به چه معنی است؟

الف) افزایش تعداد دفعات اجابت مزاج

ب) تجمع گاز در مسیر روده ها

ج) گشاد شدن و احتقان وریدهای رکتوم

د) تجمع مدفوع سفت و خشک در قسمت انتهائی کولون

 1. کدام مورد زیر از کاربرد های انجام انماء نمی باشد؟

الف) رفع یبوست                        

ب) کاهش دادن تب                   

ج)تجویز داروها                           

د) کمبود آگاهی

 1. مناسب ترین دمای محلول انماء کدام مورد ذیل می باشد؟

الف) 6/36 الی 7/37 درجه       

ب) 8/38 الی 5/40 درجه 

ج)5/35 الی 5/37 درجه               

د) 5/40 الی 3/43 درجه

 1. بررسي درجه حرارت كدام يك از مناطق زير به درجه حرارت مركزي بدن نزديك تر است ؟

الف- گوشtympanic                       

ب- دهاني oral

ج- زير بغل axillar                           

د- پیشانی

 1. درجه حرارت rectal :

الف – 5/0درجه بيشتر از درجه حرارت دهاني است .

ب- 5/0 درجه كمتر از درجه حرارت آگزيلاري است .

ج- 5/0 درجه بيشتر از درجه حرارت تيمپانيك است.

د- برابر درجه حرارت پيشاني است.

 1. در كداميك از موارد زير درجه حرارت از طريق دهان كنترل مي شود.؟

الف – افراد بيهوش          

ب- بيماران قلبي             

ج- نوزادان        

د- افراد دچار تشنج

 1. الگوي ضربان و فاصله بين ضربان ها تعريف كداميك از خصوصيات نبض مي باشد.

الف- RATE                 

ب-RHYTHM            

ج-AMPLITUDE        

د- هيچكدام

 1. تفاوت بين نبض نوك قلب APICAL و راديال چه ناميده ميشود؟

الف- PALPITATION                               

ب- PULSE

ج- TACHYCARDIA                               

د- PULSE DEFICIT

 1. آقاي جلالي دچار اختلال تنفسي شده و تنفس سطحي و بيشتر از 24 تنفس در دقيقه دارد. تنفس بيمار كدام مورد است ؟

الف –tachypnea                                              

ب- hypoventilation

ج- bradypnea                                                  

د- hyperventilation

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *