رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

Transflective_Liquid_Crystal_Displays کتاب شیمی معدنی کریستال مایعTransflective Liquid Crystal Displays کتاب شیمی معدنی کریستال مایع

4.900تومان

دسته:

کریستال مایع، ماده‌ای‌ست که ظاهر مایع دارد، اما مولکولهایش آرایش خاصی دارند. به همین دلیل کریستال مایع خصوصیاتی شبیه به مایع و جامد داشته و به‌همین دلیل با چنین اسم متناقضی خوانده می‌شود.

 

این مواد به دما حساس هستند و اندکی گرما لازم است تا آن‌ها را به حالت مایع واقعی درآورد یا اندکی سرما تا به حالت معمولی تبدیل شود. انواعی از مواد هستند که در دمای معمولی چنین خصوصیاتی دارند. اما در برخی از آن‌ها، مولکول‌ها متناسب با ولتاژ اِعمال‌شده به کریستال، تغییر زاویه نیز می‌دهند. این خصوصیت عجیب اثر جالبی هم دارد. وقتی نور از یک کریستال مایع عبور کند، پلاریزاسیون (قُطبش) آن با مولکول‌های کریستال هم‌جهت می‌شود؛ بنابراین با اِعمال ولتاژ به کریستال، می‌توان قطبش نور عبورکننده از آن را تغییر داد. برای این کار، به جز کریستال مایع، دو تکه شیشه قُطبنده (پُلارایزر) هم لازم است. اگر دو تکه از این شیشه‌ها طوری‌که قطبندگی‌شان هم‌راستا باشند روی هم قرار داده‌شوند، نور از آن‌ها عبور می‌کند. اما وقتی در این حالت یکی از آن‌ها ۹۰ درجه نسبت به دیگری بچرخد، دیگر نور رد نمی‌شود، زیرا هر تکه شیشه نور را فقط در جهتی (قطبش) خاص عبور می‌دهد.

 

 

 

 

Transflective Liquid Crystal Displays

The explosive growth in personal mobile electronics has not only driven continuous improvement in image quality and power efficiency of existing displays, but also has nourished rapid development of novel ones that could have multiple functions. A stylish display has become a key factor for consumers when choosing an electronic device. Among various display technologies such as organic light-emitting displays (OLEDs), super-twisted nematic (STN), liquid crystal displays (LCDs), and electronic ink (e-ink), active matrix LCDs dominate the mobile display market owing to their capacity to provide high resolution and full color with high contrast and a wide viewing angle, and good legibility under different ambient conditions. A characteristic of LCDs in terms of maintaining vitality in the market is our ability to make advances in most of their components, from the backplane backlight unit to the front polarizer and anti-reflection film.

 

 شیمی معدنی کریستال مایع

کریستال مایع

مواد در سه فاز جامد , مایع و گاز قرار دارند. جامدات حالت بلوری و مولکولی ثابتی دارند ولی مایعات تغییر وضعیت می دهند. گرما و حرارت باعث تغییر وضعیت مولکولی و کریستالی مواد می شود. برای تبدیل کریستال مایع به مایع واقعی درجه حرارت زیادی لازم است. کریستال مایع LCD ال جی از ترکیب مواد آلی مانند کلستریل و اسید بنزویک ساخته می شود.

 

کریستال مایع در سال 1888 شناخته شده است ولی اولین نمایشگر کریستال مایع LED ال جی در سال 1968 و جهت استفاده در دستگاه های کوچک طراحی و به کار گرفته شده است

 

 

 

Transflective Liquid Crystal Displaysdownload Transflective Liquid Crystal Displaysdownload Transflective Liquid Crystal Displays pdfpdf Transflective Liquid Crystal DisplaysTransflective Liquid Crystal DisplaysTransflective Liquid Crystal Displays freeTransflective Liquid Crystal Displays free pdfپی دی اف رایگان کتاب شیمی معدنی کریستال مایع LCDپی دی اف کتاب شیمی معدنی کریستال مایع LCDپی دی اف کتاب شیمی معدنی کریستال مایع LCD رایگاندالنود رایگن پی دی اف کتاب شیمی معدنی کریستال مایع LCDدانلود پی دی اف رایگان کتاب شیمی معدنی کریستال مایع LCDکتاب شیمی معدنی کریستال مایع LCDکتاب شیمی معدنی کریستال مایع LCD پی دی افکتاب شیمی معدنی کریستال مایع LCD رایگانکتاب شیمی معدنی کریستال مایع LCD رایگان پی دی اف