رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

Principles and Techniques of Biochemistryکتاب تکنیک های بیوشیمی و سلولی واتسون ویرایش ۷

4.900تومان

دسته:

 

بیوشیمی زیرشاخه ای از شیمی و زیست شناسی است که به مطالعه فرآیندهای شیمیایی در موجودات زنده و مرتبط با آنها می پردازد. به ساختارها، فعل و انفعالات و عملکرد ماکرومولکول های بیولوژیکی مانند کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک می پردازد. این به متابولیسم، ژنتیک مولکولی و علم پروتئین تقسیم می شود

دانلود کتاب Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology

یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم زیستی نوین، بیولوژی مولکولی باشد. به جرات می‌توان گفت که هیچ‌یک از شاخه‌های دیگر علوم زیستی بدون استفاده از بیولوژی مولکولی ره به جایی نخواهند برد. پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای که در دهه اخیر در این زمینه ایجاد شده است به همراه گسترش ابزارهای بسیار دقیق، شتاب قابل توجهی در پیشرفت این علم ایجاد کرده است. ژنتیک مولکولی و به ویژه مهندسی ژنتیک به دلیل کاربردهای مختلفی که در علوم پایه، تولید فرآورده های دارویی، پزشکی و کشاورزی دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کشور ما نیز به همت دانشمندان جوان علوم زیستی، پیشرفت های زیادی در این عرصه ایجاد شده است. اگرچه تا رسیدن به قله های رفیع این علم باید کارهای مضاعفی انجام گیرد؛ اما با پژوهش های اخیر انجام شده در این زمینه، فاصله چندانی تا فتح این قله ها نمانده است. کتاب حاضر یقینا یکی از بهترین کتابهای ژنتیک مولکولی در جهان است. پروفسور واتسون به همراه همکاران چیره دست خود، موضوعات مطرح شده در کتاب را به زیبایی هر چه تمام‌تر به رشته تحریر در آورده است.