رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

Management of Common Musculoskeletal Disorders in Physical Therapy

4.900تومان

کتاب “Management of Common Musculoskeletal Disorders in Physical Therapy” یک منبع بسیار مهم و حیاتی در زمینه فیزیوتراپی و درمان اختلالات عضلانی-استخوانی می‌باشد. این کتاب به عنوان یک راهنمای جامع و معتبر درمانی برای اختلالات معمولی عضلانی-استخوانی در فیزیوتراپی شناخته می‌شود.

دسته:

کتاب “Management of Common Musculoskeletal Disorders in Physical Therapy”(کتاب مدیریت اختلالات شایع عضلانی  اسکلت  اصول و روشهای درمانی فیزیکی) یک منبع بسیار مهم و حیاتی در زمینه فیزیوتراپی و درمان اختلالات عضلانی-استخوانی می‌باشد. این کتاب به عنوان یک راهنمای جامع و معتبر درمانی برای اختلالات معمولی عضلانی-استخوانی در فیزیوتراپی شناخته می‌شود. 

توضیح کتاب: کتاب “Management of Common Musculoskeletal Disorders in Physical Therapy” توسط نویسنده‌های متخصص و معتبر در زمینه فیزیوتراپی نوشته شده است. این کتاب به دقت و تفصیل به اختلالات عضلانی-استخوانی معمولی پرداخته و راه‌های درمان و مدیریت این اختلالات را شرح داده است. اطلاعات ارائه شده در این کتاب براساس تحقیقات جدید و دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه فیزیوتراپی به‌روزرسانی می‌شوند.

محتوا: کتاب “Management of Common Musculoskeletal Disorders in Physical Therapy” شامل فصولی است که به اختلالات مختلف معمولی عضلانی-استخوانی می‌پردازد. این اختلالات شامل مسائل مانند آسیب‌های عضلانی، آسیب‌های استخوانی، التهاب‌های مفاصل، اختلالات پشتی و گردنی و … می‌شوند. هر فصل اطلاعات جامعی را ارائه می‌دهد که به فیزیوتراپیست‌ها کمک می‌کند تا این اختلالات را تشخیص دهند و برنامه‌های درمانی مناسب برای بیماران تدوین کنند.

اهمیت: کتاب “Management of Common Musculoskeletal Disorders in Physical Therapy” به عنوان یک منبع اساسی برای فیزیوتراپیست‌ها، دانشجویان رشته‌های مرتبط با فیزیوتراپی و حرفه‌ایان مرتبط با بهداشت و درمان عضلانی-استخوانی بسیار اهمیت دارد. این کتاب اطلاعات به‌روز و دقیقی را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا در تشخیص و درمان اختلالات مختلف به خوبی عمل کنند. همچنین، این منبع با توجه به تکنیک‌ها و رویه‌های جدید در فیزیوتراپی، به توسعه حرفه‌ای این حوزه کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری: کتاب “Management of Common Musculoskeletal Disorders in Physical Therapy” به عنوان یک راهنمای ارزشمند و معتبر در زمینه فیزیوتراپی و درمان اختلالات عضلانی-استخوانی معمولی شناخته می‌شود. این کتاب به توسعه دانش و مهارت‌های فیزیوتراپیست‌ها و بهبود کیفیت درمان بیماران کمک می‌کند. بنابراین، برای افرادی که در حوزه فیزیوتراپی فعالیت می‌کنند یا به آموزش و تحصیل در این زمینه مشغول هستند، این کتاب یک منبع حیاتی و ضروری است.

 

 

This Is The Leading Textbook Of Orthopaedic Physical Therapy. The Consistent Format First Introduces The Basic Concepts Of Conservative Management Of Musculoskeletal Problems, Then Discusses Each Region. Regional Chapters Cover Functional Anatomy And Biomechanics, Evaluation, And Management Of Common Lesions. The Material Presented On Evaluation And Treatment Is Explained In A Step-By-Step Format, Making It Clear, Logical, And Easy To Follow. An Abundance Of Illustrations And Photographs Highlight Treatment Techniques; And An Extensive List Of References Help Correlate Research With Physical Therapy Practice. A Wealth Of New Knowledge Makes The Third Edition Truly Comprehensive. New Chapters In This Edition: Properties Of Dense Connective Tissue And Wound Healing, The Thoracic Spine, And The Sacroiliac Joint And The Lumbar-Pelvic-Hip Complex. The Ankle And Hindfoot Chapter Has Been Expanded To Cover The Lower Leg And Forefoot. Other Features Include: New Visuals – 98 New Line Drawings And 293 New Halftones Enhance The Text, Especially Therapeutic Procedures; New Discussion Of Joint Stabilization Techniques And The Role Of Exercise, Reflects Current Practice; And New Chapter Outlines At The Beginning Of Each Chapter.

فهرست مطالب

MSSK00……Page 1

MSSK01……Page 2

MSSK02……Page 9

MSSK03-50……Page 58

MSSK04……Page 98

0010001……Page 171

0020001……Page 172

Scan0001……Page 173

Scan0002……Page 174

Scan0003……Page 175

Scan0004……Page 176

Scan0005……Page 177

Scan0006……Page 178

Scan0007……Page 179

Scan0008……Page 180

Scan0001……Page 181

Scan0002……Page 182

Scan0003……Page 183

Scan0004……Page 184

Scan0005……Page 185

Scan0006……Page 186

Scan0007……Page 187

Scan0008……Page 188

Scan0009……Page 189

Scan0010……Page 190

Mssk184……Page 191

Mssk190……Page 197

Mssk195……Page 202

Mssk217-242……Page 224

Mssk242-270……Page 250

Mssk271……Page 278

MSSK-285-86……Page 292

MSSK-287-314……Page 294

MSSK-315-20……Page 322

MSSK-321-24……Page 328

MSSK-325-78……Page 332

MSSK-378-412……Page 386

MSSK-412-86……Page 420

MSSK-487-558……Page 494

MSSK-559-698……Page 566

MSSK-699……Page 706

MSSK-700……Page 707

MSSK-700last……Page 803