رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

, ,

کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون ویرایش 8 سال2016

4.900تومان

کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون ویرایش 8 سال 2016 یک منبع حیاتی در زمینه ژنتیک پزشکی است. این کتاب به دانشجویان پزشکی، دانشجویان بیولوژی مولکولی، محققان، و پزشکان کمک می‌کند تا مفاهیم اساسی و پیشرفته در زمینه ژنتیک را درک کنند و از آخرین تحقیقات و مطالب به‌روز در این حوزه بهره‌مند شوند. این کتاب به عنوان یک منبع مرجع برای ارتقاء دانش و تحقیقات در زمینه پزشکی و ژنتیک ارزشمند است و در مسیر توسعه تکنولوژی‌های پزشکی و درمانی نقش مهمی ایفا می‌کند.

کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون ویرایش 8 سال 2016″

کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون : در علم پزشکی و بیولوژی مولکولی، ژنتیک یکی از حوزه‌های بسیار مهم و پررونق می‌باشد که نقش اساسی در تفهیم مکانیسم‌های بیماری‌ها، تشخیص و درمان آنها دارد. به عنوان یکی از منابع برجسته در زمینه ژنتیک پزشکی، کتاب “ژنتیک پزشکی تامسون” در ویرایش هشتم منتشر شده در سال 2016، اهمیت ویژه‌ای دارد. این مقاله به معرفی و بررسی این کتاب می‌پردازد.

محتوای کتاب “ژنتیک پزشکی تامسون” ویرایش 8: کتاب “ژنتیک پزشکی تامسون” ویرایش 8، که توسط دکتر جیمز ف. تامسون (James F. Thompson) نوشته شده و توسط انتشارات اسلون (Elsevier) منتشر شده است، به عنوان یک منبع معتبر و مرجع در زمینه ژنتیک پزشکی شناخته می‌شود. ویرایش هشتم این کتاب از آخرین پیشرفت‌ها و تحقیقات در زمینه ژنتیک بهره می‌برد و به مطالعه و تحقیقات دانشجویان، محققان و پزشکان در این حوزه کمک بسیاری می‌کند.

 

محتوای اصلی این کتاب شامل موارد زیر است:

  1. مقدمه به ژنتیک پزشکی: این بخش به مفاهیم اولیه ژنتیک پزشکی و ارتباط آن با حالت‌های بیماری می‌پردازد.
  2. ژنتیک مولکولی: در این بخش، ترکیب‌های مولکولی مهم مانند DNA و RNA، ساختار ژن‌ها، و توالی‌های ژنتیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
  3. ژنتیک انسانی: مفاهیم مرتبط با ژنتیک انسانی از جمله ترکیب‌های ژنتیکی انسانی و بررسی ارتباط بین ژنتیک و بیماری‌ها به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.
  4. تغییرات ژنتیکی: این بخش به بررسی تغییرات و اختلالات ژنتیکی از جمله جهش‌ها و کروموزوم‌های اضافی می‌پردازد.
  5. ژنتیک تکاملی: در این بخش، اصول و مکانیسم‌های تکامل ژنتیکی و تأثیر آن بر تغییرات ژنتیکی در جمعیت‌ها بررسی می‌شود.

 

نتیجه‌گیری:

کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون ویرایش 8 سال 2016 یک منبع حیاتی در زمینه ژنتیک پزشکی است. این کتاب به دانشجویان پزشکی، دانشجویان بیولوژی مولکولی، محققان، و پزشکان کمک می‌کند تا مفاهیم اساسی و پیشرفته در زمینه ژنتیک را درک کنند و از آخرین تحقیقات و مطالب به‌روز در این حوزه بهره‌مند شوند. این کتاب به عنوان یک منبع مرجع برای ارتقاء دانش و تحقیقات در زمینه پزشکی و ژنتیک ارزشمند است و در مسیر توسعه تکنولوژی‌های پزشکی و درمانی نقش مهمی ایفا می‌کند.