رایگان 🇩🇪پذیرش دانشگاه دولتی آلمان 🇩🇪 رایگان

noteyab

, ,

کتاب حل المسائل استاتیک بیرجانسون

4.900تومان

کتاب استاتیک بیرجانسون :

استاتیک بیرجانسون نام یکی از بهترین کتاب های مهندسی مکانیک است که توسط جان.ای. جانسون، داوید.ام. مازوریک، جان.ک. روشنبرگ و دریکی.ی.یانگ نوشته شده است. این کتاب بیش از ۳۰ سال است بعنوان یک کتاب مرجع برای دانشجویان مهندسی مکانیک و عمران استفاده می شود.

کتاب استاتیک بیر جانسون دربرگیرنده تمامی مفاهیم پایه و اصول استاتیک می باشد. با توجه به اهمیت استاتیک در صنعت، این کتاب یکی از بهترین منابع آموزشی برای دانشجویان مهندسی مکانیک و عمران می باشد. استاتیک به عنوان یکی از بخش های مهم مهندسی مکانیک برای شناخت تحلیلی ارتباطات سازه ها و قطعات استفاده می شود، از این رو این کتاب بهترین شیوه آموزشی است که شامل توضیحات جامع و واضح است.

کتاب استاتیک بیرجانسون شامل ۱۳ فصل است و تحت عنوان های زیر هستند:

۱. مفاهیم پایه:

این فصل شامل تعریف های مهم، مفاهیم و اصطلاحات استاتیک است. این فصل از جمله مباحثی مهمی مانند توانایی باربری سازه ها، ضریب ایمنی، پروانه سازه ها و مستطیل های مشابه است.

۲. سیستم های نیرویی برای جسم ها:

این فصل شامل توضیحات جامع و واضحی در مورد سیستم های نیرویی در جسم ها است. این فصل نشان می دهد که چگونه باید نیروها در جسم های جامد تعریف شود و چگونه باید آن ها را اندازه گیری کرد.

۳. تحلیل نیرو:

این فصل در مورد روش های مختلف تحلیل نیرو در سطوح مستوی و فضا می باشد. در این فصل، تکنیک های جمع و تفریق نیرو، روش مرکز جرم و روش های تحلیلی برای ساختارهای نیرویی توضیح داده شده اند.

۴. روش های تعادل:

این فصل به توضیح روش های تعادل در سیستم های تک نیرویی و چند نیرویی می پردازد. روش های تعادل مانند روش های تصحیح ارتعاشات، روابط اصلی سیستم های نیرویی و روش دایره های معیاری نیرویی ارائه شده است.

۵. مراکز تراز و تعادل:

این فصل شامل توضیحات در مورد مراکز تراز و تعادل می باشد. در این فصل، مفهوم مرکز تراز و تعادل برای سیستم های تک نیرویی و چند نیرویی توضیح داده شده است.

۶. انواع نیروها و مومنت ها:

این فصل به بررسی انواع نیروها و مومنت ها و نحوه شمارش آن ها در سیستم های تک نیرویی و چند نیرویی می پردازد. در این فصل، مفهوم ترویج برای یافتن محیط های سازه و تخمین اندازه های آن توضیح داده شده است.

۷. روابط میان نیرو و مومنت:

این فصل شامل معادلات پایه برای رابطه میان نیرو و مومنت است. در این فصل، نقش نیرو در تعادل سازه ها و چگونگی دسترسی به مقادیر نیروها و مومنت ها برای تعادل در سایر مناطق به طور جداگانه توضیح داده شده است.

۸. تحلیل سازه ساده:

این فصل به بررسی مراحل تجزیه و تحلیل سازه های ساده از جمله تحلیل روباز، تحلیل ستون-بم، تحلیل ستون-پره و تحلیل گره می پردازد.

۹. تراز و تعادل مرکب:

این فصل شامل یک مثال جامع درباره تراز و تعادل مرکب است. در این فصل، شیوه های مختلفی برای محاسبه تراز و تعادل در سیستم های چند نیرویی بررسی می شود.

۱۰. توری متحرک:

این فصل به توضیح روش تحلیلی توری های متحرک می پردازد. در این فصل، استفاده از تکنیک های تحلیل آنالیز توری متحرک به دلیل خلأ در معادلات استاتیک شرح داده شده است.

۱۱. چرخه تعادل:

این فصل به توضیح چرخه تعادل در سیستم های پیچیده و هویت تعادلی سیستم های پیچیده می پردازد.

۱۲. بارگذاری و کاربردهای کاربردی:

در این فصل به توضیح استفاده از استاتیک در سازه های بزرگ و کاربردهای کاربردی آن مانند نظریه اویلر، نظریه بلندی می پردازیم

۱۳. فصل شیب سطح (فصل پیشرفته):

این فصل به یکی از مباحث پیشرفته در استاتیک یعنی شیب سطح می پردازد. در این فصل، افزایش قابل توجه پیچیدگی تحلیلی در استاتیک را نشان می دهد.

با توجه به کیفیت و جامعیت بسیار بالای این کتاب، به راحتی می توان گفت که استاتیک بیر جانسون یکی از بهترین کتاب های مهندسی مکانیک است و برای هر دانشجویی که به دنبال پایه های محکم در استاتیک، این کتاب را به شدت توصیه می کنیم.